Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, WORD, Skierniewice, prawo jazdy, nauka jazdy, egzamin, szkolenie, Ośrodek Szkolenia, instruktor, wojewódzki, ruch, kodeks drogowy, przewozy drogowe, kierowanie ruchem drogowym, punkty karne

Aby oglądać stronę należy mieć zainstalowaną nakładkę Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Egzaminy

Sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami silnikowymi i tramwajami odbywa się w formie egzaminu państwowego.

INFORMACJA DLA KLIENTÓW WORD W SKIERNIEWICACH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1000) informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Skierniewicach , ul. Stanisława Kaczyńskiego 7 96-100 Skierniewice.
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną, adres: word@word-skierniewice.pl lub telefonicznie 46 832-50-47 fax. 46 833-33-95. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – drogą elektroniczną, adres: iod@word-skierniewice.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Ośrodka - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r oraz Ustawy o kierujących pojazdami.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne, ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 5. Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych podmiotom innym niż upoważnione do posiadania dostępu do nich na podstawie obowiązujących przepisów prawa w zakresie dotyczącym celu przetwarzania danych.
 6. Administrator nie przekazuje Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 7. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych - z zastrzeżeniem, iż zakres niniejszych uprawnień może podlegać ograniczeniu stosownie do uregulowanego przepisami celu gromadzenia i przetwarzania danych jakim jest proces egzaminowania i szkolenia.
 8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. W oparciu o Państwa dane osobowe nie będą podejmowane wobec Państwa zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania.
 10. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Skierniewicach informuje, iż na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U. z 2016 r. poz. 232) osoba egzaminowana zostaje przydzielona do egzaminatora. W celu bieżącego wskazania osobie egzaminowanej, w którym pojeździe będzie zdawała egzamin praktyczny i skierowania osoby egzaminowanej do właściwego pojazdu, dane osoby egzaminowanej wyłącznie w postaci imienia i nazwiska zostaną odczytane przez egzaminatora.
 11. Dyrektor W.O.R.D.

  Mariusz Marasek

CENNIK OPŁAT ZA SPRAWDZENIE KWALIFIKACJI
KANDYTATÓW NA KIEROWCÓW I KIEROWCÓW:

Do wpłat za egzamin należy doliczyć odpowiednio:
wpłata w okienku kasowym- ajencji banku (prowizja wynosi 2,5 zł)
wpłata w okienku BOK za pomocą karty płatniczej (prowizja wynosi 2 zł)

PODSTAWA PRAWNA:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 17.01.2013 r.
(Dz. U. poz. 78)

 1. 30 zł za część teoretyczną egzaminu państwowego;
 2. 140 zł za egzamin praktyczny kategorii B i AM prawa jazdy;
 3. 170 zł za egzamin praktyczny dla kategorii B1, C1, D1 lub T prawa jazdy;
 4. 180 zł za egzamin praktyczny dla kategorii A1, A2, lub A prawa jazdy;
 5. 200 zł za egzamin praktyczny dla kategorii C, D, lub B+E prawa jazdy;
 6. 245 zł za egzamin praktyczny dla kategorii C1+E, C+E, D1+E lub D+E prawa jazdy
 7. Wniosek o zwrot niewykorzystanej wpłaty. Kliknij.

Zapisy na egzamin przez telefon - aby dowiedzieć się więcej kliknij

Informcja w sprawie zasad udziału pojazdów OSK w części praktycznej egzaminu państwowego na prawo jazdy - kliknij.

Egzamin teoretyczny

Egzamin teoretyczny, przeprowadzany za pomocą komputerowego urządzenia egzaminacyjnego,
w stosunku do osób ubiegających się o prawo jazdy lub podlegających sprawdzaniu kwalifikacji, polega na wskazaniu odpowiedzi na wyświetlone systemem losowym pytania zawarte w banku pytań.
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego posiada jedną salę komputerową z 15-ma stanowiskami.

Egzamin praktyczny

Dysponujemy następującymi markami pojazdów:


Rodzaj pojazdu Kategorie prawa jazdy Marka
Motocykle A SUZUKI GLADIUS SFV 650A
A1 YAMAHA YBR 125
A2 SUZUKI GLADIUS SFV 650UA
AM Romet Ogar 900R
Samochody osobowe B Toyota Yaris
B1 pojazd zapewnia zdający
Samochody ciężarowe C MAN TGL
IVECO ML150E25
CE IVECO ML150E25 + przyczepa KONAR
Autobus D AUTOSAN LIDER 10
Ciągnik rolniczy T Farmtrack 545

Masy pojazdów oraz zespołów pojazdów wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminów na kat: C oraz C+E w WORD:

Marka Dopuszczalna masa całkowita w kg Rzeczywista masa całkowita w kg
IVECO 15000 11200
Iveco + przyczepa Konar 21000 15500
MAN "Nowy" 12000 10500
Man + przyczepa Mado 20000 16200
MAN "Stary" 12000 10400

Do egzaminu nie będą dopuszczone osoby, które nie mają przy sobie dowodu tożsamości, paszportu lub karty stałego pobytu

strona główna | galeria | szkolenia | egzaminy | B.R.D | kontakt | aktualności
copyright © 2010 WORD w Skierniewicach; created by: Digital Media Design